Condicions d’ús

Reserves de vals

Les reserves es realitzen exclusivament mitjançant l’apartat La Meva Reserva del mateix web. La reserva d’experiències es tanquen 24 hores abans de l’inici de l’activitat o un cop exhaurida la seva capacitat màxima. Les reserves d’allotjament es poden realitzar amb una antelació mínima d’un dia.

Validesa i vals caducats

Els vals tenen una validesa de 6 mesos respecte la data de compra. Es poden realitzar reserves per a dates posteriors a la validesa amb les següents condicions:

 • L’activitat es pot realitzar fins a un mes després de la data de validesa sense cap penalització.

 • Superat el mes i fins a l’any respecte la data de validesa s’aplica un suplement del 15% del valor actualitzat de l’activitat.

 • Superat l’any i fins a l’any i mig respecte la data de validesa s’aplica un suplement del 50% del valor actualitzat de l’activitat.

 • Un cop superat l’any i mig respecte la data de validesa, el val queda automàticament anuŀlat.

Canvis de data o torn d’experiències (no allotjament)

Es poden realitzar canvis de data i/o torn de forma automàtica des de l’apartat La Meva Reserva fins a 24h abans de la realització de l’activitat. Es poden fer canvis de la data de reserva dins un termini de 4 mesos de la primera reserva per a totes les experiències rutinàries disponibles. A partir d’aquest moment es dona el val per extingit.

No es poden realitzar canvis de data a menys de 24h de l’inici de l’activitat. Tampoc es poden fer canvis de data per aquelles activitats puntuals que no es repeteixin dins els 4 mesos següents. Es podrà transferir el val a altres persones sempre i quant es comuniqui prèviament a La Vinyeta. En cas que no es pugui realitzar l’activitat per causes alienes a La Vinyeta i no es pugui transferir a altres persones es donarà el val per perdut.

Canvis de data de reserves d’allotjament

Es poden realitzar canvis de data de forma automàtica des de l’apartat La Meva Reserva. Es poden fer canvis de data dins un termini de 4 mesos de la primera reserva. A partir d’aquest moment es dona el val per extingit.

Els canvis de data estaran subjectes a les següents condicions:

 • No tindran cap cost si es realitzen amb un marge superior a 12 dies de la data prevista.

 • Si el canvi es realitza entre el 12è (inclòs) i 7è (no inclòs) dia abans de la data prevista s’aplicarà un suplement del 15%.

 • Si el canvi es realitza entre el 7è (inclòs) i 3er (no inclòs) dia abans de la data prevista s’aplicarà un suplement del 35%.

 • No s’accepten canvis de data a menys de 3 dies de la reserva.

Es pot transferir el val a terceres persones sempre i quant es comuniqui prèviament i es rebi el consentiment per part de La Vinyeta. En cas que no es pugui realitzar l’estada per causes alienes a La Vinyeta i no es pugui transferir a altres persones es donarà el val per perdut.

Canceŀlació de reserves d’experiències (no allotjament)

La canceŀlació de reserves d’experiències es pot realitzar des de l’apartat La Meva Reserva. No hi ha retorn monetari ens cas que es vulgui canceŀlar una reserva a menys de 24h de l’inici de l’activitat. En cas que es vulgui canceŀlar una reserva amb un marge superior a 24h es realitzarà el retorn directament a la mateixa targeta que hagi realitzat el pagament amb una penalització del 15%.

Els vals regal no es poden canceŀlar. En cas que sigui necessari es pot demanar el canvi de destinatari.

Canceŀlació de reserves d’allotjament

La canceŀlació de reserves d’allotjament es pot realitzar des de l’apartat La Meva Reserva. No hi ha retorn monetari ens cas que es vulgui canceŀlar una reserva d’allotjament amb menys de 3 dies d’antelació. En cas que es vulgui canceŀlar una reserva amb un marge superior s’aplicaran les següents penalitzacions:

 • 15% per canceŀlacions superiors a 12 dies de la data d’entrada.

 • 70% per canceŀlacions superiors a 7 dies de la data d’entrada.

 • 80% per canceŀlacions superiors a 3 dies de la data d’entrada.

 • 100% per a canceŀlacions iguals o inferiors a 3 dies de la data d’entrada.

Els vals regal no es poden canceŀlar. En cas que sigui necessari es pot demanar el canvi de destinatari.

Altres condicions

El celler La Vinyeta es reserva el dret de canceŀlació o modificació de la data, l’horari o el programa de les activitats. En cas que calgui modificar la data o horari s’oferirà la possibilitat de retornar els diners de la reserva.

L’elecció de l’idioma que es realitza en el moment de fer la reserva és informativa. La Vinyeta no es compromet a realitzar l’activitat en l’idioma escollit si la gestió del grup no ho permet.

Incidències

Per a qualsevol incidència consulteu-nos a celler@lavinyeta.es o truqueu al telèfon 647748809.