Normativa per a animals de companyia a La Vinyeta

 • Es permet l’accés de persones acompanyades de gossos, sempre i quant es faci la reserva i el pagament per a aquest; no es permeten altres tipus d’animals de companyia sense el consentiment exprés per part de La Vinyeta. En aquest segon cas, cal fer una sol·licitud al correu celler@lavinyeta.es.

 • S’admet un màxim d’un gos per parella d’adults en totes les experiències que permetin la reserva. En altres activitats cal el consentiment exprés de La Vinyeta.

 • Si el comportament de l’animal o la seva presència molesta les altres persones, La Vinyeta es reserva el dret de demanar que l’animal sigui apartat. En cap cas es permet l’entrada de gossos o altres animals perillosos, encara que estiguin lligats o tancats. Qualsevol dany a persones, a altres animals o a les instal·lacions serà responsabilitat única del seu propietari.

 • Els animals han de seguir el recorregut de visita amb els seus acompanyants i fer-ho sempre lligats. La Vinyeta es reserva el dret de modificar el recorregut per a les persones acompanyades de gossos o altres animals de companyia. Fora de la visita es permet l’accés a altres zones exteriors de la finca però han d’anar lligats en tot moment, molt especialment en època de pastura. Per a La Vinyeta, és una prioritat mantenir el benestar de tots els seus animals, per la qual cosa els gossos i els altres animals hauran de mantenir una distància de seguretat mínima de 100 metres del ramat i del galliner.

 • Tal com marca la normativa de seguretat alimentària vigent, no es permet l’entrada de gossos ni altres animals en la zona de producció de vi. Tampoc es permet l’accés a la botiga o en altres espais interiors si no és en transportins o en braços dels seus cuidadors, sense que, en cap moment, els animals puguin tocar el terra ni aproximar-se o olorar els productes. Els gossos poden esperar lligats en els espais exteriors especialment habilitats per aquest fi. En cas que l’animal es mostri nerviós, La Vinyeta es reserva el dret de demanar l’atenció del seu cuidador i, si fos necessari, que se l’endugui a l’exterior o inclús fora del recinte, per tal que no molesti els altres visitants.

 • La Vinyeta es reserva el dret d’admissió a persones que mostrin qualsevol tipus de tracte inapropiat cap als animals de companyia propis o aliens. També reserva el dret de cobrar despeses addicionals o executar la fiança quan no es compleixi la normativa establerta.

 • Els gossos d’assistència degudament acreditats, tenen, tal com marca la normativa actual vigent, garantida l’accessibilitat pública. Tot i així, La Vinyeta es reserva el dret de cridar l’atenció a l’usuari si el comportament de l’animal no és l’esperat d’un gos amb aquesta funcionalitat.

 • Si el gos defeca a qualsevol espai de La Vinyeta, caldrà que el propietari en reculli les deposicions i les tiri dins una bossa de plàstic lligada a una de les papereres habilitades. Així mateix, cal i diluir amb aigua les seves miccions.

 • Per a evitar la transmissió de malalties al nostre ramat, els animals hauran de tenir les vacunes al dia i disposat del xip segons marqui la normativa. La Vinyeta es reserva el dret de demanar la cartilla de vacunacions.

Normativa addicional per a animals per a l’experiència d’Allotjament entre Vinyes

 • S’admet un màxim d’un gos per allotjament sempre i quant s’hagi realitzat la reserva i el pagament per aquest. No es permeten altres animals sense el consentiment exprés de La Vinyeta.

 • Els gossos i altres animals de companyia no poden pujar als llits ni sofàs. En cas de trobar brutícia o pèls en aquests indrets, es cobraran 200 euros addicionals en concepte de servei de neteja extra.