Nota legal

Actualitzat el març 2023

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el lloc web i els portals d’Internet https://www.lavinyeta.es (en endavant, el lloc "Web") és titularitat de CELLER LA VINYETA, S.L. (en endavant CELLER LA VINYETA), amb domicili social al Carretera de Mollet de Peralada a Masarac. 17752 MOLLET DE PERALADA (Girona), amb CIF nº B55149595.

Inscrita al Registre Mercantil de Ourense: T2891, F110 ,S8, F GI53446, I/A 4

Comunicacions

  • Telèfon: +34 647 748 809
  • e-mail: celler@lavinyeta.es

El present avís legal regula les condicions d’ús del citat portal d’Internet.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre CELLER LA VINYETA i els usuaris dels serveis telemàtics, presents a la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Figueres (Girona) per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització del lloc web que el CELLER LA VINYETA posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats del lloc web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés al present lloc web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb el CELLER LA VINYETA.

L’accés i navegació pel lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les presents Condicions d’Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir-se de usar el lloc web.

Accés al lloc web

L’accés al lloc web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per més informació, consulti la nostra política de privacitat https://www.lavinyeta.es/politica-de-privacitat

Contingut i ús

La visita al lloc web per part de l’usuari s’haurà de fer de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat inteŀlectual i industrial de titularitat del CELLER LA VINYETA o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser iŀlícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides pel CELLER LA VINYETA, al lloc web o als seus continguts.

El titular del lloc web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus coŀlaboradors. L’empresa es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Queda estrictament prohibit l’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb fins iŀlícits, així com realitzar qualsevol actuació que causi o pugui ocasionar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentit pel CELLER LA VINYETA, el lloc web o els seus continguts.

Propietat inteŀlectual i industrial

Els drets de propietat inteŀlectual del contingut de les pàgines del lloc web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat del CELLER LA VINYETA i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts del lloc web, encara que es citin les fonts, excepte que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit del CELLER LA VINYETA. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe i continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus propietaris i estan protegits per llei.

El CELLER LA VINYETA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat inteŀlectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part del CELLER LA VINYETA.

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzats prèviament per part del CELLER LA VINYETA serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat inteŀlectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. El CELLER LA VINYETA es reserva el dret d’exercitar enfront l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

El CELLER LA VINYETA declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament del seu lloc web així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, el CELLER LA VINYETA no es pot fer responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
  • L’absència d’errors en els Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
  • L’absència de virus i/o altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat del CELLER LA VINYETA.
  • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, el CELLER LA VINYETA no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin en el lloc web s’ajustin al present avís legal ni que l’ús del lloc web es realitzi de forma diligent.
  • L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet. Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
  • La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

El CELLER LA VINYETA podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, el CELLER LA VINYETA comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels continguts.

Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, CELLER LA VINYETA es compromet a l’eliminació o, en el seu cas, el bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Cookies

El CELLER LA VINYETA utilitza cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el mateix terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que poden identificar a l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instaŀlin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instaŀlació d’aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies https://www.lavinyeta.es/politica-de-cookies

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) al lloc web del CELLER LA VINYETA cap a altres llocs d’Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. El CELLER LA VINYETA no assumirà responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas que a altres llocs webs s’estableixin enllaços al lloc web del CELLER LA VINYETA, no s’entendrà que el CELLER LA VINYETA ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web en el que es conté l’enllaç, tampoc es podrà incloure al lloc de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, iŀlegals, obscens o iŀlícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

El CELLER LA VINYETA es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Modificació de les condicions

El CELLER LA VINYETA es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament el present Avís Legal.